Teori & praksis

Hvorledes - og ud fra hvilke hovedretninger arbejder jeg ?

Arbejdsmåde og teori

Den første konsultation er primært beregnet til, at du beskriver dit problem, og vi ser, om ”vores kemi passer”. Ved konsultationens slutning aftaler vi, om vi skal ses igen.  Skal vi det, drøfter vi en plan. Denne plan vil naturligt kunne ændre sig over tid, hvilket vi diskuterer, når der er behov for det.

Jeg arbejder ud fra flere teorier og metoder, alt efter hvilken krise eller problem du fremlægger. Teorierne og metoderne kombineres ofte eller bruges i forlængelse af hinanden.

Jeg benytter primært følgende retninger indenfor teori og metode:

  • Kognitiv psykologi og terapi
  • Metakognitiv psykologi og terapi
  • Mindfulness
  • Eksistentiel psykologi og terapi

Supplerende kan nævnes:

  • Elementer fra AA’s 12-trins program – primært i relation til forskellige former for afhængighedsproblemer
  •  Psykodynamisk psykologi og analyse

Min arbejdsmåde

Som nævnt ovenfor går den første session ud på at se, om kemien passer mellem os. Der er ingen problemer ved,  at du evt. fortæller mig, at dette ikke er det rette for dig. Jeg vil i så fald så vidt muligt hjælpe dig med at finde en anden psykolog, hvis du ønsker det.
Tilsvarende vil jeg altid vurdere, hvad der er den bedst mulige behandling,  og skulle jeg føle, at der måske er andre, som muligvis er bedre til at behandle netop dit problem, vil jeg også fortælle dig dette og kan evt. henvise dig hertil.

Som psykolog har jeg en forholdsvis åben stil. Du får jævnligt information om, hvad jeg tænker omkring processen i terapien. Og jeg kan også informere dig løbende om, hvilke metoder jeg bruger hvornår og hvorfor, hvis du ønsker det.

Det er et dybtfølt ønske hos mig, at du skal få det så godt, som du overhovedet kan. Og jeg vil gøre mit bedste for, at vores samarbejde giver dig et godt fundament til vækst, indre ro, åbenhed og selvstændighed.

Comments are closed.