Mindfulness

Mindfulness hører under den kognitive terapi.

Det er en måde at træne sig selv på for at opnå kontakt med ”et sted i os selv” – et sted i vores hjerne, hvor vi ikke hele tiden:
– dømmer os selv eller andre
– tænker over, hvordan vi kan blive set og anerkendt af andre
– kredser om vi sagde eller gjorde ”det rigtige”
– tænker på, om andre havde negative hensigter med os
– tænker på, om vi nu er dygtige nok
– tænker på, om vi kan nå al det, som vi skal
eller tænker alle mulige andre tanker, også mere positive, som forstyrrer et roligt øjeblik.

Vi kan ved hjælp af bevidst opmærksomhed træne os selv til at se alle disse forstyrrende tanker – og dermed arbejde med dem for kærligt og nænsom at vurdere, om de nu også er så nødvendige? Kunne vi eventuelt tænke anderledes?

Vi bliver således bedre til at acceptere tingene som de er. Bedre til at håndtere vores sind, så det ikke håndterer os.

Du bliver bedre til at være opmærksom på, hvordan du forholder dig til livet. Hvordan du møder andre mennesker. Møder de problemer og udfordringer du står i og du vil efterhånden tænke mere roligt og neutralt om dem. Kunne se, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt.

Comments are closed.