Psykodynamisk terapi

I den psykodynamiske retning fokuserer man lidt mere på grundtanker osv. som påvirkninger der grundlægges igennem opvæksten. Man søger ned i barndom og ungdom for at finde ophav til tanker, følelser eller nuværende problemer.

Tankerne betragtes her som mere ubevidste for os. Især ubehagelige, pinlige, skræmmende hændelser kan være væk fra bevidstheden (fortrængning), men de påvirker stadig vores tankemåde og beslutninger.

Nænsomt og med meget små skridt kan gamle hændelser eller beslutninger kredses ind ved hjælp af analyse. Det kan være meget forløsende at komme i tanke om den ”glemte” hændelse og dele den med en anden person. Blandt andet også fordi man nu er voksen og bedre funderet i sig selv, hvorfor den gamle hændelse kan håndteres betydelig bedre.

Psykolog og klient ser sammen på eventuelle ubevidste motiver som kan ligge bagved måden at anskue verden og måde at handle på.

Ofte inddrages også analyse af måden klienten opfatter psykologen på. Det er for at undersøge om opfattelser overføres (tillægges) andre mennesker. De ubevidste motiver kan således arbejdes med og vurderes om de er brugbare for klienten.www.netdoktor.dk

Comments are closed.