Eksistentiel terapi

(Udtale: x-si-sten-sjæll)

Eksistens: væren, liv.

Denne retning anlægger den mest samtalebetonede og filosofiske stil. Du får støtte til at finde frem til, hvad der giver mening for dig.

F.eks sker det ofte for mennesker i krise, at den mening man så med livet, forsvinder ud af syne.

Ved tab og sorg kan det blive nødvendigt at revurdere sine tanker om livet ret betydeligt. Det er en proces, som den eksistentielle psykoterapi er rigtig god til at befordre.

Den eksistentielle terapi er i det hele taget anvendelig til at opnå klarhed omkring egne værdier, mål og grundliggende tanker i og omkring livet. Et bedre greb om disse ting, ruster dig til accept af – og løsninger på livets vilkår.

Samtalerne kan også give stor lettelse i forbindelse med f.eks. stress, depression, angst og bearbejdning af chok, arbejdsløshed, pensionering, problemer med at flytte hjemmefra, skilsmisse, langvarig eller kronisk alvorlig sygdom og sygdom som kan ende med døden.

Det er kriser som kan opstå i et normalt liv, som kræver en hvis robusthed – og det kan den eksistentielle tankegang give ganske godt.

Men ofte bliver behandlingen mere effektiv ved at supplere den med andre terapiformer. Jeg bruger som regel den kognitive terapi eller den psykodynamiske.

Det er flere fællestræk for den kognitive og den eksistentielle terapi. Et af dem er interessen for, hvad vi mennesker tænker om vores verden, – hvilke grundantagelser vi har. De to retninger supplerer hinanden ganske godt.

I det hele taget er den eksistentielle tankemåde god til at spille sammen med mange forskellige terapiformer.

Comments are closed.