Kognitiv terapi

(Udtale: Kou-netiv eller kåknitiv )

Kogito/cogito (koo-gi-too) = jeg tænker (latin)

De tanker vi gør os om vores eksistens, har en ret betydelig indflydelse på, hvor godt vi lever vores liv. Om vi er gode til at klare modgang og bruge vores medgang.

Den kognitive terapi går så vidt som at sige: ”vi reagerer ikke på selve hændelsen, men på vores personlige tolkning af den”.

I den kognitive terapi er det ikke hensigten at give dig ”skylden” for, hvordan din tolkning er. Eller at påstå at du ”bare skal ændre på dine tolkninger.” Nej, hensigten er f.eks at få dig til at se på tolkningerne og vurdere, om du har det godt med dem. Er de måske bare tillærte uden reel mening for dig? Eller er du tilfreds med dine tolkninger, men er bange for at konflikte med andre mennesker osv. Der er mange muligheder.

Den kognitive terapi er meget klar og håndgribelig i sine teorier og metoder. Det er en terapi rig på muligheder for behandling.

Der benyttes bl.a. metoder som samtale om modeller, strukturering ved hjælp af f.eks. skemaer samt trinvise indsigter gennem træning. Men fordele og ulemper ved de forskellige former overvejes sammen med dig som klient, så metoden kommer til at passe til dig.

I det kognitive forløb vendes der hele tiden tilbage til forbindelsen mellem tanker, følelser og væremåde. Gennem drøftelser af din væremåde og klarlæggelse af dine tanker og følelser i en eller anden hændelse, hvor du ikke har fundet dig godt tilpas, får du gradvist bedre og bedre kendskab til dig selv og får fat i måder som mere ”er dig”.

Comments are closed.